O nás

Vadí vám, že politici lžou? Nebo že minimálně neříkají pravdu? Že si něco jiného myslí a něco jiného říkají, kličkují se slovy a vyhýbají se jasným stanoviskům, v nichž by dali najevo svůj skutečný názor? V tom případě pro vás máme skvělou zprávu, protože s tím je nyní konec!

Tisková kancelář si na svá bedra bere nelehkou a zodpovědnou úlohu převádět řeč politiků do srozumitelného jazyka. Naším cílem je uvádět výroky politiků na pravou míru, rozkrývat jejich skutečné myšlenky a záměry a prezentovat je tak, aby byly pro každého srozumitelné.

Celý projekt nestojí na ničem jiném než na čistokrevné satiře, ač mnohdy z ní člověku není příliš do smíchu. Berte, prosím, na vědomí, že informace získané z tohoto webu není radno používat jako pravdivé. Ačkoli se povětšinou na pravdě zakládají, je s nimi nakládáno nanejvýš kreativně.

Hodnotou textů, které zde naleznete není informační hodnota, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jde tu především o humor a o poskytnutí námětu k diskuzím. Jak známo, humor je nejlepším lékem pro člověka a diskuze zase pro demokracii.

Tisková kancelář si zakládá na své politické nestrannosti. Proto svou pozornost věnujeme politikům napříč celým spektrem, aby se nikdo nemohl cítit ukřivděn. Náš humor nemá žádné hranice, a už vůbec ne ideologické.